C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.4 | N°1 | Year 2014 (full pdf )

Contents

Editorial
Jack Holbrook and Iztok Devetak (pdf )


Focus

The Philosophy and Approach on which the PROFILES Project is Based
Filozofija in pristop, na katerem temelji projekt PROFILES
Jack Holbrook and Miia Rannikmäe (pdf )

Promoting Societal-Oriented Communication and Decision Making Skills by Learning about Advertising in Science Education
Promoviranje družbeno usmerjene komunikacije in sposobnosti sprejemanja odločitev prek učenja o oglaševanju v naravoslovnem izobraževanju
Nadja Belova and Ingo Eilks (pdf )

Investigating Preschool and Primary School Teachers’ Self-Efficacy and Needs in Teaching Science: A Pilot Study
Preučevanje učiteljeve samoučinkovitosti in učiteljevih potreb pri poučevanju naravoslovja v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju: pilotna študija
Susanne Walan and Shu-Nu Chang Rundgren (pdf )

Teaching Chemistry about ‘Stevia’ – A Case of Cooperative Curriculum Innovation within PROFILES in Germany
O steviji pri pouku kemije – primer inovacije v okviru projekta PROFILES v Nemčiji
Marc Stuckey, Marianne Lippel and Ingo Eilks (pdf )

Scaffolding in a Medicine Education Intervention for Student Teachers Based on the PROFILES Three Stage Model
Uporaba tristopenjskega modela PROFILES pri zdravstvenem izobraževanju za prihodnje učitelje
Sirpa Kärkkäinen, Jari Kukkonen and Tuula Keinonen (pdf )


Varia

The (Un)Attractiveness of Vocational and Technical Education: Theoretical Background
Nekateri vzroki za nizko privlačnost poklicnega in strokovnega izobraževanja
Miha Lovšin (pdf )

Child Participation in Family-School Cooperation
Udeležba otroka pri sodelovanju šole in družine
Dubravka Maleš, Barbara Kušević and Ana Širanović (pdf )


Reviews

Khine Swe, M. (Ed.), Critical Analysis of Science Textbooks: Evaluating instructional effectiveness [Kritična analiza naravoslovnih učbenikov: ocenjevanje učinkovitosti poučevanja]
Miha Slapničar (pdf )

en/volumes/2014-vol4-no1.txt · Last modified: 09:03 18.04.2014 by psjstr01
Trace: 2014-vol4-no1