Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:cepsj [11:46 22.12.2017]
psjstr01
sl:cepsj [09:16 04.01.2018] (Trenutna)
psjstr01
Vrstica 22: Vrstica 22:
  
 Elementary and Secondary School Students’ Perceptions of Teachers’ Classroom Management Competencies Elementary and Secondary School Students’ Perceptions of Teachers’ Classroom Management Competencies
-//Projektno no delo in spodbujanje kritičnega mišljenja: raziskovanje stališč iteljev//+//Pogledi encev osnovnih in srednjih šol na iteljeve kompetence vodenja razreda//
 <fc #800000>Jana Kalin, Cirila Peklaj, Sonja Pečjak, Melita Puklek Levpušček in  <fc #800000>Jana Kalin, Cirila Peklaj, Sonja Pečjak, Melita Puklek Levpušček in 
 Milena Valenčič Zuljan</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_37-62.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]]) Milena Valenčič Zuljan</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_37-62.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
sl/cepsj.txt · Zadnja sprememba: 09:16 04.01.2018 objava psjstr01
Sled: