Revija Centra za študij edukacijskih strategij

ISSN 2232-2647 (spletna izdaja); ISSN 1855-9719 (tiskana izdaja)
Pogostost izhajanja: 4 številke na leto
Vsebinsko področje: izobraževanje učiteljev, edukacijske vede
Založnik: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Glavni in odgovorni urednik
 • Slavko Gaber – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Namestnik glavnega in odgovornega urednika
 • Iztok Devetak - Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Uredniški odbor
 • Michael W. Apple – Department of Educational Policy Studies, University of Wisconsin- Madison, Madison, Wisconsin, USA
 • Branka Baranović – Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Hrvaška
 • Cesar Birzea – Faculty of Philosophy, University of Bucharest, Bucharest, Romania
 • Grozdanka Gojkov – Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
 • Jan De Groof, Professor at the College of Europe, Bruges, Belgium and at the University of Tilburg, the Netherlands; Government Commissioner for Universities, Belgium, Flemish Community; President of the „European Association for Education Law and Policy“
 • Vlatka Domović – Učiteljski fakultet, Zagreb
 • Andy Hargreaves – Lynch School of Education, Boston College, Boston, USA
 • Tatjana Hodnik Čadež – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Janez Jerman – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Mojca Juriševič – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Jón Torfi Jónasson – School of Education, University of Iceland, Reykjavík, Iceland
 • Jana Kalin – Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Alenka Kobolt – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Janez Krek – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Bruno Losito – Facolta di Scienze della Formazione, Universita' degli Studi Roma Tre, Roma, Italy
 • Lisbeth Lundhal – Umeå Universitet, Umeå, Sweden
 • Ljubica Marjanovič Umek – Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Silvija Markić - Institut für Didaktik der Naturwissenschaften, Universität Bremen, Deutschland
 • Mariana Moynova – University of Veliko Turnovo, Bulgary
 • Hannele Niemi – Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki, Helsinki, Finland
 • Mojca Peček Čuk – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Аnа Pešikаn-Аvrаmović – Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Karmen Pižorn – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Igor Radeka – Odjel za pedagogiju, Sveučilište u Zadru, Zadar, Croatia
 • Pasi Sahlberg – Director General of Center for International Mobility and Cooperation, Helsinki, Finland
 • Igor Saksida– Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Michael Schratz – School of Education, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria
 • Keith S. Taber – Faculty of Education, University of Cambridge, Cambridge, UK
 • Shunji Tanabe – Faculty of Education, Kanazawa University, Kakuma, Kanazawa, Japan
 • Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Nadica Turnšek – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Milena Valenčič Zuljan – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Zoran Velkovski – Faculty of Philosophy, SS. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje, Macedonia
 • Janez Vogrinc – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • Robert Waagenar – Faculty of Arts, University of Groningen, Groningen, Netherlands
 • Pavel Zgaga – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
sl/editorial.txt · Zadnja sprememba: 12:17 10.02.2016 objava psjstr01
Sled: editorial