The Relationship between Social Gender and the World of Values in Higher Education

  • Veronika Bocsi
Keywords: gender differences, Rokeach Value Survey, students, values

Abstract

The differences between male and female students in the field of education can be studied from several points of view. The aim of the present study2 is to approach the issues of mobility closely connected to the educational institution, institutional existence and school, using the filter of value sociology, thus bringing us closer to the different school attitudes
and behaviours of the two genders, focusing on higher education. In our analysis, we used the ‘Campus-lét’ Research database3 (2010) of more that 2,000 students (N=2,384). In the course of completing questionnaires, students responded to the Rokeach Value Survey, which includes 18 terminal and 18 instrumental values evaluated on a five-grade scale. The techniques used were value averages and ranking, factor analysis and analysis of variance. We identified three factors with the use of terminal values (humanist-integrated, seeking  happiness in individuals, hedonistic-egoistic) and four with the use of instrumental values (philanthropic, rational, open minded-creative, bureaucratic), with the factor scores indicating a significant relation to gender in five cases. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bauer, B., & Szabó, A. (2005). Ifjúság 2004. Gyorsjelentés. Budapest: Mobilitás Ifjúsági Iroda.
Csányi, V. (1994). Viselkedés, gondolkodás, társadalom: etológiai megközelítés. Budapest: Akadémiai Press.

Fényes, H. (2010). A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Debrecen: Debrecen University Press.

Füstös, L. (1995). A társadalom értékrendjének strukturális mérőeszköze az összehasonlító
vizsgálatokban. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet.

Füstös, L., & Szakolczai, Á. (1999). Kontinuitás és diszkontinuitás az értékpreferenciákban (1977 – 1998). Szociológiai Szemle, 9(3), 54-73.

Füstös, L., & Tibori, T. (1995). Önértékelés és társadalmi helyzet strukturális kapcsolódásai
értéktípusonként. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet.

Hankiss, E. (1977). Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből. Budapest:
Magvető Press.

Hofstede, G., & Hofstede, G. J. (2005). Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and expanded 2nd Edition. New York: McGraw-Hill.

Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Changes in 43 Countries. Princeton: Princeton University Press.

Jancsák, Cs. (2011). Tanárjelöltek értékvilága. In T. Kozma, & I. Perjés (Eds.), Új kutatások a
neveléstudományokban 2010: Törekvések és lehetőségek a 21. század elején (pp. 145-159). Budapest: ELTE Eötvös Press.

Karikó, S. (2005). Konformitás és nevelés. Budapest: Okker Press.

Keller, T. (2008). A modernizációs folyamat hatása az értékrendre. In S. K. Nagy, & A. Orbán (Eds.), Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben (pp. 387-418). Budapest: Gondolat Press.

Mead, M. (1949). Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World. New York: Morrow Quill.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.

Schwartz, Sh. (2003). Univerzáliák az értékek tartalmában és struktúrájában: elméleti előrelépések és empirikus próbák húsz országban. In Sz. I. Váriné (Ed.), Értékek az életben és a retorikában. Budapest: Akadémiai Press.

Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1990). Toward a theory of the universal psychological structure of
human values. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 550-562.

Schwartz, S. H., & Rubel-Lifschitz, T. (2009). Cross-national variation in the size of sex differences in values: Effects of gender equality. Journal of Personality and Social Psychology, 97(1), 171-185.

Sholan, A., Florenthal, B., Rose, M. G., & Kropp, F. (1998). Differences in value importance – the
impact of age and gender in the israeli population. Advances in Consumer Research, 25, 468-474.

Szabados, T. (1995). Gyermeknevelési elvek a magyar társadalomban. Budapest: MTA Szociológiai Intézete.

Weber, M. (2001). The protestant ethic and the spirit of capitalism. London: Routledge Press.

Willis, P. (1977). Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. New York:
Columbia University Press.
Published
2012-12-31