Editorial - Visualisation in Education

  • Iztok Devetak
Keywords: editorial, visualisation

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gilbert, J. K. (2005a). Introduction. In J. K. Gilbert (Ed.), Visualisation in Science Education (pp. 1-5).
Dordrecht: Springer.
Gilbert, J. K. (2005b). Visualization: A metacognitive skill in science and science education. In J. K.
Gilbert (Ed.), Visualisation in Science Education (pp. 9-27). Dordrecht: Springer.

Vogrinc, J., & Devetak, I. (2007). Ugotavljanje učinkovitosti uporabe vizualizacijskih elementov pri
pouku naravoslovja s pomočjo pedagoškega raziskovanja (Exploring the implications of visualisation elements in science education through pedagogical research). In I. Devetak (Ed.), Elementi vizualizacije pri pouku naravoslovja (Visualisation elements in science education) (pp. 197-215). Ljubljana: Faculty of Education.

Tversky, B. (2005). Prolegomenon to scientific visualizations. In J. K. Gilbert (Ed.), Visualisation in
Science Education (pp. 29-42). Dordrecht: Springer.
Published
2011-12-31